Utylizacja ścieków i odpadów miejskich

Utylizacja ścieków i odpadów miejskich przy użyciu Efektywnych Mikroorganizmów.

Zastosowanie produktów firmy Multikraft w oczyszczalniach ścieków może niemal całkowicie wyeliminować smród z odpadów i znacząco podnieść wydajność oczyszczalni w rozkładzie tych zanieczyszczeń.
Efektywne Mikroorganizmy i mikroelementy wspierają działanie mikroorganizmów działających w oczyszczalni i wzmacniają ich procesy metaboliczne. To prowadzi do większej dostępności tlenu, mniejszych problemów z pływającym i wypełniającymi zbiorniki osadami oraz pozwala do ograniczyć populację niepożądanych w ściekach bakterii (np. bakterii nitkowatych)
Podsumowując ilość osadów jest redukowana a przykre zapachy w rurociągach oczyszczalni a następnie w odstojnikach, są prawie całkowicie wyeliminowane.
Każdy projekt traktujemy indywidualnie a specjaliści firmy Multikraft służą radą i pomocą we wdrożeniu technologii Efektywnych Mikroorganizmów w gospodarce komunalnej.

Efektywne Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków

Funkcja:
Tłuszcze i oleje: Problemy, które wywołują tłuszcze i oleje w rurach i oczyszczalniach miejskich mogą być rozwiązane jeszcze zanim wystąpią dzięki stosowaniu produktów z grupy eMB – przeznaczonych do gospodarki komunalnej. Jeśli do systemu rur Emy są aplikowane już w przepompowniach, to mikroorganizmy zapobiegają osadzaniu się tłuszczów i zwykłe oczyszczanie rur staje się dużo prostsze i rzadsze. Poprzez zaszczepienie w ściekach pożytecznej mikroflory, zatrzymujemy procesy korozji powodowane przez H2S i inne szkodliwe gazy.

Eliminacja smrodów:

Siarkowodór(H2S) i amoniak (NH3) i inne szkodliwe gazy w instalacjach hydraulicznych mogą być całkowicie wyeliminowane poprzez dodawanie produktów eMB do systemu rurociągów, stacji ciśnienia i przepompowni. Mikroorganizmy zawarte w eMB ograniczają występowanie bakterii SRB (bakterii redukujących siarczany), które są odpowiedzialne za produkcję siarkowodoru , ograniczają też ich podstawowe potrzeby bytowe i H2S jest znacząco ograniczany.

W przeciwieństwie do środków utleniających i dozujących tlen bezpośrednio do rur, mikroorganizmy zawarte w eMB wytwarzają biofilm, który zostaje w rurach i może być utrzymywany przy małych dawkach produktu. Proste i oszczędne rozwiązanie na odwieczny problem.

Eliminacja zapachów w przepompowniach, rurach i rurociągach

Dozowanie na 5 m3 przepływających ścieków na dobę – 1 l eMB Aktywnego
eMB Aktywny jest dozowany do przepompowni lub systemu rur za pomocą automatycznej stacji dozującej lub ręcznie, co najmniej trzy razy w tygodniu. Po pewnym czasie (2-8 tygodni – w zależności od długości rur) Efektywne Mikroorganizmy zasiedlają się w osadach w rurach tak skutecznie, że nieprzyjemne zapachy nie występują a tłuszcze i inne zanieczyszczenia nie osadzają się.

Eliminowanie odorów w zamkniętych pomieszczeniach i zakładach przetwórczych

1 l eMB Aktywnego wymieszany ze 100 l wody. (1:100)
Opryskiwać? przynajmniej raz dziennie roztworem eMB przez 10 minut za pomocą pistoletów natryskowych lub urządzeń natryskowych.? Najoptymalniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie automatycznych urządzeń do zraszania, które mogą dozować małe ilości eMB kilka razy dziennie w pomieszczeniach.

Redukcja szlamu (kożuch i zawiesina) w oczyszczalniach

Aplikacja produktów eMB na powierzchni osadów powoduje ich zredukowanie do minimum lub wyeliminować je na stałe. Mikroorganizmy zawarte w eMB ograniczają potrzeby życiowe bakterii nitkowatych (bakterie odpowiedzialne za wytwarzanie się osadów) i dodatkowo eliminują je ze środowiska. Efektywne Mikroorganizmy rozkładają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które stanowią główne źródło pokarmu dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za wytrącanie się osadów , i przekształcają je w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Z kolei krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są źródłem pokarmu dla Efektywnych Mikroorganizmów pracujących w oczyszczalni i osad pływający nie będzie się wytwarzał.

Stosowanie:
Przygotowanie cieczy roboczej:
2 % eMB Aktywnego
1 % eMB Starter
97 % wody

Spryskiwać co najmniej raz w tygodniu przygotowanym roztworem na powierzchni:
2 l przygotowanego roztworu na 1 m 2 powierzchni.
Jeśli warstwa śluzu jest grubsza niż 20 cm to opryskiwać codziennie aż nastąpi widoczna poprawa. Pęcherze powstające na powierzchni śluzu, są oznaką procesów fermentacji zachodzących w środku. Jeśli pojawi się jasny, wilgotny śluz na powierzchni, postępować jak wyżej.

Redukcja osadu nadmiernego

Stosować do zagęszczonego osadu nadmiernego – 2-3 % zawartości suchej masy
Dawka na 1 m3 osadu.
1 l eMB Aktywnego
0,1 l eMB Starter

Zastosowanie:
Odstawić na co najmniej 4 tygodnie lub stale dodawać.
Separatory tłuszczu
Regularne dozowanie eMB do separatora tłuszczu, powodują że tłuszcze ulegają przekształceniu a przykre zapachy się nie wydzielają. To znacznie zwiększa odstępy czasowe przy upuszczaniu cieczy oraz zapobiega przedostaniu się osadów zawierających tłuszcze do rur ściekowych.
Jednocześnie rury w domu są czyszczone od wewnątrz i nie ulegają zapychaniu.
Początkowa aplikacja na 100 l:
0.5 l eMB Aktywnego
100 g EM Bokashi K
0.1 l eMB Starter


Następne aplikacje:
1 l eMB Aktywnego na 50 nakryć (zestawów naczyń)
Jeśli występują problemy z tłuszczami to dodawać do aktywnego 0,1 l eMB Starter.

PRODUKTY POLECANE

    Zobacz więcej video ZAPRASZAMY