Króliki

FERMENTOWANY WYCIĄG Z ZIÓŁ W HODOWLI KRÓLIKÓW

Celem stosowania FWZ (Fermentowany Wyciąg z Ziół) jest otrzymanie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, o jak najwyższych walorach odżywczych, a także poprawa warunków chowu zwierząt, tzw. dobrostan, co ma znaczący wpływ np. na stan okrywy włosowej w przypadku hodowli zwierząt futerkowych, a także eliminuje bądź zmniejsza zużycie środków farmakologicznych stosowanych w procesie hodowlanym. Drogi działania preparatu są wielokierunkowe, obejmując nie tylko procesy życiowe organizmu ale także otaczające środowisko.
Wszyscy hodowcy zdają sobie sprawę jak szkodliwy jest nadmiar gazów (amoniaku, siarkowodoru i dwutlenku węgla w pomieszczeniach inwentarskich. Obecność amoniaku w powietrzu powoduje u zwierząt podrażnienie spojówek i błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz sprzyja licznym chorobom zakaźnym. Duże stężenie tego gazu powoduje obniżenie poziomu hemoglobiny we krwi, a także poziomu gammaglobulin w surowicy krwi. Może również spowodować zaburzenia rozwoju płodu.
W szczególności zaś amoniak ma zły wpływ na jakość okrywy włosowej u zwierząt futerkowych.

Dopuszczalne stężenie amoniaku w powietrzu wynosi 26 ppm w pomieszczeniach dla zwierząt starszych, a 13 ppm dla młodych.
W pomieszczeniach inwentarskich łatwo rozmnażają się drobnoustroje, z uwagi na sprzyjającą wilgotność i temperaturę. Jeżeli budynki są zawilgocone, nawet okresowo, to na ich ścianach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych pojawiają się drobnoustroje, głównie grzyby, które powodują biokorozję materiałów budowlanych, niszczenie magazynowanych produktów, skażenie powietrza mykotoksynami, zarodnikami i przesycenie pomieszczeń przykrymi zapachami. Często wiąże się to z alergią , a zagrzybienie pomieszczeń może mieć również gorsze konsekwencje, nawet takie jak rak wątroby czy krwi (białaczka),a najgroźniejsze mykotoksyny (alfa toksyny, ochra toksyny, rubra toksyny) mogą spowodować śmierć.

Spośród licznych drobnoustrojów rozwijających się w budynkach inwentarskich największe zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi stanowią grzyby pleśniowe. Wiele grzybów powoduje choroby (zwane grzybicami lub mikozami),a na fermach zwierząt futerkowych mogą być przyczyną dużych strat, wywołując liszaje,
egzemy, strupy, pleśniawki czy wypadanie włosów. Trzeba przy tym wiedzieć, że młode organizmy reagują znacznie silniej na grzyby i ich metabolity a skutki ich oddziaływania są o wiele groźniejsze dla młodzieży niż osób (lub zwierząt) dorosłych.
Oprócz obecności grzybów i ich toksyn w pomieszczeniach inwentarskich ,ważnym elementem jest jakość higieniczna pasz oraz obecność w nich patogenów bakteryjnych i ich form przetrwalnikowych, mogących wywoływać choroby i upadki zwierząt. Zalicza się do nich bakterie tlenowe mezofilne, beztlenowe laseczki przetrwalnikujące, zwłaszcza z rodzaju clostridium, paciorkowce hemolizujące, pałeczki z rodzaju salmonella, gronkowce chorobotwórcze, laseczki wąglika. Zła jakość higieniczna pasz może wynikać ze skażenia pierwotnego lub wtórnego paszy, jej przechowywania w pomieszczeniach zagrzybionych.

Wobec opisanych powyżej zagrożeń ,celowym wydaje się zastosowanie Fermentowanego Wyciągu z Ziół. Przy niskich nakładach finansowych związanych z zastosowaniem usuwa on większość tego typu problemów a przy tym jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Działanie w organizmie zwierzęcym

Działanie w organizmie zwierzęcym dotyczy:
• wzmocnienia odporności nieswoistej,
• neutralizacja mykotoksyn,
• rozkładu substancji organicznych w przewodzie pokarmowym,
• zwiększenia przyswajalności i wykorzystania pasz przez organizm,
• rozkładu gazów odorowych,
• eliminacji drobnoustrojów patogennych z organizmu i środowiska.

Działanie w środowisku zewnętrznym

W środowisku zewnętrznym dotyczy:
• rozkładu nie strawionych substancji organicznych,
• rozkładu moczu,
• gazów odorowych
• wypierania ze środowiska drobnoustrojów patogennych.

Wszystkimi tymi zadaniami zajmują się mikroorganizmy z grupy bakterii pro biotycznych ,a w szczególności bakterie fermentacji mlekowej, drożdże, bakterie fotosyntetyczne ,a także antyoksydanty – flawonoidy, saponiny, ubikwinon, likopen, wit.E, gamma-oryzanol.

Dawkowanie

FWZ można podać zwierzętom dwoma drogami :wewnętrzną-z paszą, wodą lub bezpośrednio do pyska.
2ml/szt. /dzień lub 50ml/10 L wody

Druga metoda podawania FWZ: zewnętrzna to oprysk, zamgławianie lub polewanie pomieszczeń w których przebywają zwierzęta .
10% roztwór FWZ rozpylić w obecności zwierząt za pomocą opryskiwacza

Rozpylone bakterie w pomieszczeniu doskonale wchłaniane są przez górne drogi oddechowe i doskonale kolonizują otoczenie, nie dopuszczając tym samym do rozwoju mikroflory patogennej.
Podając ten preparat zwierzętom będziemy wywoływali u nich wszystkich podniesienie odporności osobniczej i stadnej. Okres osiągnięcia optymalnej odporności w różnych warunkach będzie inny i zależeć będzie od ilości i wielkości problemów którym sprostać ma preparat, ale regularne stosowanie pozwoli uzyskać zwiększoną produkcję o doskonałych parametrach i wysoką zdrowotność stada zarówno w gospodarstwach indywidualnych jak i wielkotowarowych.
Wysoka jakość technologiczna jak i zastosowane przez firmę Multikraft zioła do produkcji probiotyku pod nazwą handlową Fermentowany Wyciąg z Ziół dają hodowcom pewność otrzymania założonych celów w hodowli.

PRODUKTY POLECANE

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY