Baseny

Zastosowanie technologii EM w użytkowaniu basenów.
Baseny kąpielowe mają inne wymagania co do jakości wody aniżeli stawy kąpieliskowe i inne akweny naturalne, ponieważ nie są one naturalnie czyszczone przez roślinność i faunę osiedloną w naturalnych zbiornikach. Dlatego też stosowanie EM Aktywnego jest niewskazane bo będzie stymulować rozwój glonów.
W przypadku basenów możemy jednak wykorzystać EM Ceramikę do podniesienia jakości wody.

Używanie EM Ceramiki stabilizuje jakość wody i tworzy idealne środowisko do oczyszczania basenów. Korzystanie z EM Ceramiki (połączenie stosowania szarych rurek ceramicznych i 35 mm Ceramiki EM) przyspiesza usuwanie substancji organicznych, poprzez zmniejszenie klastrów wody a tym samym zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody i prowadzi do trwałej poprawy jakości wody.

Zawsze instaluj EM Ceramikę w częściach basenu w których odbywa się ruch wody.(np. na końcu dróg wodnych lub na fontannach), dzięki czemu woda może swobodnie przez nią przepływać i być energetyzowana.

Rozmieść EM Ceramikę w woreczku lub nawleczone na sznurek, w filtrze lub w innym miejscu gdzie woda płynie.

Ilość ceramiki stosować według tabeli.

EM Ceramika zmniejsza agresywne oddziaływanie chloru na skórę i oczy. Zastosowana ilość ceramiki pozwala również zmniejszyć ilość chloru w wodzie.

Baseny i Stawy:

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY