Drób

Multical Grys - Mielone muszle morskie


Oryginalne pochodzenie: Grys z muszli Multical jest produktem naturalnym pochodzącym z dużych osadów z płytkich wód morskich. Produkt został wytworzony organicznie przez żywe stworzenia. Cechuje się dużą biodostępnością, a także łatwością przyswajania przez ptaki. Oprócz węglanu wapnia zawierają też liczne minerały i pierwiastki.
Kury nioski: Kości i krew kur niosek zapewniają rezerwę wapnia ale bardzo produktywne nioski potrzebują suplementacji wapniem, by zapobiegać niedoborom tego składnika. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy jakością skorupek jaj, a źródłem wapnia i zawartością wapnia w paszy. Dodatek grysu Multical do paszy, poprawia jakość skorup jaj, pobór składników pokarmowych, a także wydajność nieśności.

Formowanie skorupek jaj - na czym polega proces

• Wyprodukowanie pojedynczego jaja wymaga depozytu około 2,5g wapnia.
• Zapotrzebowanie na wapń jest realizowane z krwi lub z zapasu z kości.
• Dzienne zapotrzebowanie na Ca podczas produkcji jaj, może sięgać 100 razy więcej niż jest obecne we krwi w danym momencie.
• Ilość wapnia dostarczanego z kości jest zależne od tego, co jest dostarczane w paszy, a także o jakiej porze dnia.
• Skorupka jaja jest wytwarzana w nocy gdy nie jest pobierane żadne jedzenie.
• Wapń wyekstrahowany z pasz w jelicie cienkim, jest przechowywany w kośćcu w czasie, gdy nie może być on natychmiast wykorzystany do produkcji jaj.
• W czasie nocnym gdy następuje produkcja skorupki, odbywa się to z zapasów zgromadzonych w kościach.
• Rezerwy te mogą być dostępne bardzo szybko.
• Wraz ze wzrostem wieku ptaków dostępność jak i skuteczność ekstrakcji z kośćca spada, podobnie jak i ilości.
• Kury nioski zasadniczo mogą mieć problem z dostępnością wapnia nocą, w wyniku czego spada jakość skorupy.

Pozytywny wpływ Grysu Multical


• Opóźniona dostępność wapnia ze względu na wielkość i strukturę ziarna. Dostarczony grys rozpuszcza się 5 do 10 razy wolniej niż alternatywne źródła wapnia.
Wzrost dostępności przypada szczególnie w nocy, a więc dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny.
• Gładsza, twardsza i bardziej atrakcyjnie wyglądająca skorupka jaja.
• Mniej uszkodzonych skorup.
• Dłuższa nieśność.
• Zawiera również przydatne minerały.
• Gruboziarnista struktura pozwala na selektywne przyjmowanie składników odżywczych zgodnie z ich potrzebami wapniowymi.
• Wpływa korzystnie na konwersację paszy.

Podsumowanie:


• Doskonałe źródło wapnia - łatwo przyswajalne.
• Opóźnienie pobierania przez ptaka, lepsze wykorzystanie wapnia w procesie produkcji.
• Stopniowe uwalnianie do krwi, aż do 100% przyswojonego preparatu.
• Naturalne pochodzenie, bezpieczny, bezkarencyjny.
• Strawność 100% (zbadane w doświadczeniach laboratoryjnych).
• Podniesiona konwersja paszy.
• Suchszy kurzak.
• Optymalizuje proces produkcji.

Wysoka jakość Grysu Multical: Zakład produkujący grys działa zgodnie z wytycznymi HACCP i jest w pełni certyfikowany przez: -GMP+, - ISO 14001, - QS

Największe problemy występujące na fermach nioski towarowej:


Salmonella
Od 2018 roku nie będzie rekompensat za utylizację stada, jaja będzie można sprzedać do proszkowni (obróbka termiczna).

Regularne stosowanie FWZ zapobiega rozwojowi salmonelli.
• Podczas odchowu (pierwsze jajko w wieku ok. 20 tyg. - od 24 tyg. rozpoczyna się typowa nieśność) największy problem to upadki, brak wyrównania w stadzie, czynniki chorobowe, stres spowodowany złym prowadzeniem stada, mało stabilna jakość pasz, co może spowodować spadek łaknienia. W tym okresie jest również możliwe zakażenie bakterią salmonelli.
• Fermentowany Wyciąg z Ziół podnosi kondycję zwierząt - dzięki temu można wydłużyć szczyt nieśności i zapobiec gwałtownemu spadkowi.
• FWZ skutecznie zapobiega jej rozwojowi poprzez obniżenie pH i kolonizację tworząc .
• FWZ Podany do paszy lub wody poprawia walory smakowe i pobudza apetyt.
• Antyoksydanty zawarte w Fermentowanym Wyciągu z Ziół niwelują skutki powstające na skutek przemieszczenia stada, zmian organizacyjnych w procesie produkcji.
• Grys Multical poprawia dostępność wapnia i wzmacnia tym samym skorupę jaja.

PRODUKTY POLECANE

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY