Eliminacja zapachów

Eliminacja zapachów– jedno proste rozwiązanie – dzięki naszym preparatom
Siarkowodór(H2S) i amoniak (NH3) i inne szkodliwe gazy w instalacjach hydraulicznych mogą być całkowicie wyeliminowane poprzez dodawanie produktów eMB do systemu rurociągów, stacji ciśnienia i przepompowni. Mikroorganizmy zawarte w eMB ograniczają występowanie bakterii SRB (bakterii redukujących siarczany), które są odpowiedzialne za produkcję siarkowodoru , ograniczają też ich podstawowe potrzeby bytowe i H2S jest znacząco ograniczany.

W przeciwieństwie do środków utleniających i dozujących tlen bezpośrednio do rur, mikroorganizmy zawarte w eMB wytwarzają biofilm, który zostaje w rurach i może być utrzymywany przy małych dawkach produktu. Proste i oszczędne rozwiązanie na odwieczny problem.

Eliminacja zapachów w przepompowniach, rurach i rurociągach:

Dozowanie na 5 m3 przepływających ścieków na dobę – 1 l eMB Aktywnego
eMB Aktywny jest dozowany do przepompowni lub systemu rur za pomocą automatycznej stacji dozującej lub ręcznie, co najmniej trzy razy w tygodniu. Po pewnym czasie (2-8 tygodni – w zależności od długości rur) Efektywne Mikroorganizmy zasiedlają się w osadach w rurach tak skutecznie, że nieprzyjemne zapachy nie występują a tłuszcze i inne zanieczyszczenia nie osadzają się.

Eliminowanie odorów w zamkniętych pomieszczeniach i zakładach przetwórczych

1 l eMB Aktywnego wymieszany ze 100 l wody. (1:100)
Opryskiwać przynajmniej raz dziennie roztworem eMB przez 10 minut za pomocą pistoletów natryskowych lub urządzeń natryskowych. Najoptymalniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie automatycznych urządzeń do zraszania, które mogą dozować małe ilości eMB kilka razy dziennie w pomieszczeniach.

PRODUKTY POLECANE

    Zobacz więcej video ZAPRASZAMY