Ryby

Czysty widok

Dla zachowania optymalnych warunków przy hodowli ryb, należy pamiętać o tym, jak wiele zależy od czystości stawu i błota.
Przefermentowany osad ulega degradacji natomiast patogeny znajdujące się w wodzie są eliminowane. Stosowanie Fermentowanego Wyciągu z Ziół, pomaga wyeliminować gazy fermentacyjne (H2S, NH3)oraz ustabilizować i utrzymać na wysokim poziomie bilans tlenu w wodzie.
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRZY JEDNOCZESNYM OBNIŻENIU KOSZTÓW OPERACYJNYCH:

- Czysta woda,
- Dobre, stabilne zasoby rybne,
- Nie stresujące warunki dla ryb,
- Efektywne wykorzystanie paszy i ogólny wzrost wydajności,
- Ograniczenie wskaźnika awaryjności w hodowli,
- Zmniejszona produkcja szlamu,
- Dostrzegalnie niższe nakłady pracy przy czyszczeniu pojemników systemu pre-stretch

INSTRUKCJE:

Karmienie ryb

Karmienie z użyciem Multiprofit optymalizuje wykorzystanie paszy przez ryby i dodatkowo powoduje wzrost stabilności paszy.

Dawkowanie i aplikacja:
Przygotować paszę dla ryb z 1 % dodatkiem Multiprofitu lub dodać 5-10 l FErmentowanego Wyciągu z Ziół (FWZ) na 1 tonę paszy.

Wskazówka:
Po wymieszaniu paszy dla ryb z FWZ lub Multiprofitem, najkorzystniej jest pozostawić ją w opakowaniu (kontener worek) na 5-7 dni bez dostępu powietrza (pasza się konserwuje i mikroorganizmy lepiej działają)

Odchów i narybek

Dozowanie i aplikacja:
0,5 l FWZ na tydzień na zbiornik do odchowu (na około 1000 l)
Regularny przepływ wody musi być zapewniony.

FWZ ( Fermentowany Wyciąg z Ziół) w hodowli ryb.

Dozowanie i aplikacja na 10 m3 wody:
2 l FWZ na 10 m3 wody na 14 dni przed wpuszczeniem ryb do stawu. Następnie aplikować co 14 dni 1 litr FWZ na 10 m3 wody.

Ilość i częstotliwość aplikacji FWZ w stawach.

ILOŚĆ NA HEKTAR (PONIŻEJ 5 ha)
100 l. FWZ ( Fermentowany Wyciąg z Ziół)
10 l. eMB STARTER
5-10 ha
80 l. FWZ (na hektar)
10 l. eMB STARTER (na hektar)

POWYŻEJ 10 ha
60 l. FWZ (na hektar)
10 l. eMB STARTER (na hektar)

STOSOWANIE
FWZ oraz eMB-STARTER wymieszać z wodą a następnie rozcieńczyć. Optymalne rozwiązanie zakłada użycie na całej powierzchni stawu. Należy wymieszać podane ilości FWZ i eMB STARTERA z wodą ze stawu w stosunku co najmniej 1:5 i pryskać na całej powierzchni stawu. UWAGA: nie należy zmniejszać podanych ilości FWZ i eMB STARTER.

Częstotliwość zabiegów

JAK CZĘSTO STOSOWAĆ Mikroorganizmy
W pierwszym roku, co 4 tygodnie na sezon danego stawu, tak aby mikroorganizmy regenerujące stały się dominujące w błocie i wyparły bakterie gnilne.
Jeśli szlam organiczny przybrał zdrową, bezwonną, czerwono-brązową barwę, to można ograniczyć stosowanie Mikroorganizmów do 3-5 razy w ciągu roku.
Celem szybkiego usuwania osadów przy wykorzystaniu dodatków probiotycznych, można zastosować leczenie co 2 tygodnie. Intensywne stosowanie przy zachowaniu 2 – tygodniowych przerw jest możliwe wyłącznie w przypadku niskich zasobów ryb, gdyż niedobór tlenu w zanieczyszczonym stawie może być zbyt duży.

Stosowanie Ceramiki

Stosowanie Ceramiki (kombinacji szarej ceramiki i/lub Ceramiki 35 mm) przyspiesza rozkład materii organicznej, przez zmniejszenie klastrów wody, a także poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody i prowadzi jednocześnie do znaczącego podniesienia jej jakości.
UWAGA! Zawsze staraj się stosować oba rodzaje ceramiki jednocześnie.Aplikacja:
Zawsze instaluj ceramikę(nawlekaj na sznur wkładaj do woreczków) w ruchomych częściach zbiornika wodnego tj. na końcu ujść wodnych, w okolicy fontann, areatorów, pomp.

Specjalne zabiegi z FWZ dla zmniejszenie ilości osadów i smrodu.

W przypadku dużej ilości osadów, błota lub intensywnego zapachu należy zastosować dodatkowe leczenie (zgodnie z podanymi wyżej wielkościami) z częstotliwością co 1-2 tygodnie na każdy staw.
WAŻNA UWAGA: W/w sposób leczenia jest na tyle intensywny, że może spowodować wzrost niedoboru tlenu w zanieczyszczonym stawie, dlatego też może on być stosowany tylko wówczas, gdy dany staw nie jest szeroko stosowany w hodowli. W przypadku dużych hodowli konieczne są 4 – tygodniowe przerwy pomiędzy zabiegami.

PRODUKTY POLECANE

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY