Produkcja polowa

Zastosowanie preparatów z serii BB Plant Power w uprawach polowych.

1. BB- Soil poprawia fermentacyjny proces próchnienia resztek roślinnych w glebie i skutecznie hamuje rozwój obecnych w glebie szkodliwych grzybów (wytwarzających mykotoksyny). Poprawia chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleby.

2. BB- Foliar jest płynną mieszanką mikroorganizmów. Składa się głównie z bakterii kwasu mlekowego, bakterii fotosyntezujących i drożdży. BB- Foliar stosuje się jako oprysk dolistny, najczęściej w połączeniu z preparatem BB-multical (bardzo drobno zmielonym węglanem wapnia). To połączenie wspomaga wzrost i odporność roślin. Zwiększa wydajność procesu fotosyntezy, dzięki węglanowi wapnia reguluje gospodarkę wodną, a dzięki pożytecznym organizmom zwiększa odporność roślin.

Zaprawianie nasion

Zaprawianie:
- BB-Soil
- woda
w proporcjach 1:1 w zależności od rodzaju uprawy

Zastosowanie:
BB- Soil rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 wymieszać z nasionami, następnie dodać Zeo Bas ultrafein (mączka skalna), aż nasiona znowu będą sypkie. W sprzedaży dostępny jest Plant starter tj. gotowa mieszanka do zaprawiania nasion zawierająca minerały, kwasy humusowe. Dawka na 100 kg materiału siewnego- 60 g preparatu, BB-Soil 1 L, wody 1-5 L.

Regularne opryski dolistne

- Dzięki regularnym opryskom dolistnym od bardzo wczesnego stadium rozwoju rośliny (2-4 liść) można zwiększyć plon i jakość roślin uprawnych.
- Połączenie preparatów BB-Soil oraz BB-multical umożliwia szybkie dotarcie pożytecznych mikroorganizmów do wnętrza liścia przez aparaty szparkowe.
Wzmożona produkcja CO2, wzmocnione chloroplasty oraz intensywna fotosynteza zwiększają jakość i wysokość plonu.
- Oprysk połączonymi preparatami poprawia gospodarkę zasobami wodnymi i dzięki temu zmniejsza stres roślin, także w przypadku niekorzystnych zmian pogodowych, jakie można obserwować coraz częściej w wielu rejonach Polski.

Dawkowanie na ha:
- BB-Soil 3 L
- BB-Multical 3 kg
- wody 200-300 L
Zastosowanie i liczba zabiegów:
Stosować najpóźniej od stadium 2-4 liści, od początku wegetacji lub gdy spodziewane jest wystąpienie choroby.
Zabiegi doglebowe- przyoranie resztek pożniwnych, nawozy zielone, nawozy organiczne z własnego gospodarstwa
Oprysk resztek pożniwnych preparatem BB-Soil zapobiega procesom gnilnym, a przyorana materia organiczna szybciej i łatwiej przekształca się w próchnicę.
Daje to następujące efekty:
- Udostępnienie składników obecnych w glebie, ale niedostępnych roślinom
- Stłumienie patogennych organizmów w glebie (np. grzyba z rodzaju Fusarium) dzięki pożytecznej mikroflorze (BB-Soil)
- Szybsze ocieplenie gleby wiosną- możliwość wcześniejszego wykonania zabiegów

Dawkowanie na ha:
- BB-Soil 40 L
- przynajmniej 200 L wody

Zastosowanie:
Pociętą słomę lub ściernisko opryskać mieszanką BB-Soil i wody, po czym przyorać. Zamaist tego zabiegu równie dobrze można wykonać oprysk mieszanką 40 l BB-Soil na ha z gnojowicą z FWZ (Fermentowanym Wyciągiem z Ziół) lub gnojówką z FWZ.

Uprawa rzepaku

Zalety:
- Stwarza optymalne warunki zimowania (większa odporność na przemarzanie, mniejsza wrażliwość na mróz)
- Poprawa gospodarki wodnej
- Wzmocniona szyjka korzeniowa, jak również lepszy rozwój systemu korzeniowego
- Mocne, odporne rośliny

Zalecenia dotyczące stosowania:
Dawkowanie na 1 ha (jesień-na każde zastosowanie):
BB-Foliar 1,5 L
BB-Multical 1,5 kg
Wody 200-300 L
Dawkowanie na 1 ha (wiosna-na każde zastosowanie):
BB-Foliar 3 L
BB-Multical 3 kg
Wody 200-300 L

Uprawa pszenicy ozimej

Zalety:
- Stwarza optymalne warunki zimowania (większa odporność na przemarzanie, mniejsza wrażliwość na mróz)
- Likwiduje presję choroby (np.mączniaka, wirusa mozaiki żółtej, fuzariozy, rdzy karłowej, rdzy brunatnej)
- Zwiększa zawartość protein
Zalecenia dotyczące stosowania:
Dawkowanie na 1 ha (jesień-na każde zastosowanie):
BB-Foliar 1,5 L
BB-Multical 1,5 kg
Wody 200-300 L

Dawkowanie na 1 ha (wiosna-na każde zastosowanie):
BB-Foliar 3 L
BB-Multical 3 kg
Wody 200-300 L

Uprawa kukurydzy

Zalety:
- Zdrowsze i bardziej witalne rośliny
- Poprawa gospodarki wodnej
- Wzrost zawartości skrobi i wartości odżywczych

Zalecenia dotyczące stosowania:
Przed siewem:
Bejca (na 1 worek):
BB-Soil 200 ml + wody 200 ml
Wymieszać BB-Soil z wodą w stosunku 1:1. Następnie domieszać ZeoBas ultrafein i namoczyć nasiona.

Dawkowanie na 1 ha:
BB-Foliar 3 L
BB-multical 3 kg
Wody 300 l
Wykonać wiosną 3 zabiegi, co 7-10 dni, opcjonalnie 4-zależnie od nasilenia choroby.

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY