Kompostowanie

Stosowanie produktów Multikraftu do kompostowania, skutkuje prawie zupełnym wyeliminowaniem? przykrych zapachów wydzielających się w tym procesie(głównie NH4 i H2S) a także znacznie zmniejszyć jego koszty.
EM z Multikraftu używany w pryzmie kompostowej znacząco ułatwia rozłożenie surowców takich jak tłuszcze oleje, ścieki? Kompost z odpadów biologicznych lub ściekowych może być produkowany przy użyciu metody firmy Multikraft w ciągu zaledwie 6-8 tygodni bez przykrych zapachów i przy niewielkich kosztach.

Kompostowanie odpadów biologicznych

Budowanie pryzmy.

Pryzma powinna mieć stosunek C:N właściwy do kompostowania (1:15 do 1:30) i optymalną wilgotność 35-50 %(w zależności od struktury) zanim jeszcze wprowadzimy mikroorganizmy. Aplikację eMB przeprowadzamy podczas przygotowywania pryzmy (1 l eMB Aktywnego/ m3 masy). Jeśli w masie jest duży udział tłuszczów to należy dodać jeszcze 0,1 l -Startera eMB / m3

Faza fermentacji (1-4 tygodnie)

Pryzma powinna być chroniona przed deszczem i dojrzewać co najmniej 3 tygodnie. W tym czasie nie może być ruszana lub wentylowana. Jeśli będzie zbyt wilgotna i zacznie się osuwać to trzeba ją dosuszać.

Faza przełamania.

Aby przyspieszyć rozpad, po fazie fermentacji (5-8 tydzień) należy opryskiwać 0,1 eMB Aktywnego/ m3 raz w tygodniu

Efekt.
Po 6-8 tygodniach i zaledwie 4 przewracaniach kompost z odpadów biologicznych jest gotowy.

Kompostowanie odpadów ściekowych

Budowanie pryzmy.

Pryzma powinna mieć stosunek C:N właściwy do kompostowania (1:15 do 1:30) i optymalną wilgotność 35-50 %(w zależności od struktury) zanim jeszcze wprowadzimy mikroorganizmy. Aplikację eMB przeprowadzamy podczas przygotowywania pryzmy (1 l eMB Aktywnego/ m3 masy). Jeśli w masie jest duży udział tłuszczów to należy dodać jeszcze 0,1 l -Startera eMB / m3

Faza fermentacji (1-4 tygodnie)

Pryzma powinna być chroniona przed deszczem i dojrzewać co najmniej 3 tygodnie. W tym czasie nie może być ruszana lub wentylowana. Jeśli będzie zbyt wilgotna i zacznie się osuwać to trzeba ją dosuszać.

Faza przełamania.

Aby przyspieszyć rozpad, po fazie fermentacji (5-8 tydzień) należy opryskiwać 0,1 eMB Aktywnego/ m3 raz w tygodniu

Efekt.

Po 6-8 tygodniach i zaledwie 4 przewracaniach kompost z odpadów biologicznych jest gotowy.

Kompostowanie odpadów w sortowniach śmieci.

Budowanie pryzmy/ wstawianie do tunelu kompostującego.
Dawkowanie na 1 m3 :
1,5 l eMB Aktywnego
Zastosowanie:
eMB Aktywny powinien być dawkowany równomiernie na materiał biologiczny przy budowie pryzmy lub w czasie transportu do tunelu kompostującego na przenośniku. Aby zrównoważyć niedostatek składników pokarmowych w procesie , można dodać 0,2 l eMB Starter na 1 m3 .Wtedy pryzma może rozkładać się w normalnych warunkach. Wentylacja w tunelu może być zredukowana w trakcie procesu rozkładu.

Obracanie pryzmy.
Dawkowanie na 1 m3 :
0,2 l eMB Aktywnego
Zastosowanie:
Spryskiwać eMB równomiernie po przeniesieniu pryzmy lub tunelu.

PRODUKTY POLECANE

Zobacz więcej video ZAPRASZAMY